Privacyverklaring

 

Inleiding 

 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

 

Laecy Beauty 

 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Laecy Beauty. Laecy Beauty is een kapperszaak die zich richt op handgemaakte pruiken en het plaatsen van haarextensions . Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Laecy Beauty verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Laecy Beauty, neem dan gerust contact op! 

 

[email protected] | 0645472551 | Krispijnseweg 227 |3314KG | Dordrecht |Kvknr: 69675422 

 

Doelgegevens 

 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Laecy Beauty. Deze worden hieronder toegelicht. 

 

01. Het versturen van nieuwsbrieven 

 

Laecy Beauty stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Laecy Beauty. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

 

02. Contact opnemen 

 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Laecy Beauty via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. 

 

03. Analytics 

 

De website van Laecy Beauty verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. 

 

Ontvangers 

 

De gegevens die Laecy Beauty ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

 

01. Mailchimp 

 

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 

 

02. Salonized 

 

De afspraken worden gemaakt met Salonized.  Op het moment dat jij een afspraak maakt bij Laecy Beauty, worden jou gegevens automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Salonized. 

 

03. Gmail 

 

De e-mail van Laecy Beauty wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google. 

 

04. Jimdo 

 

De website en back-ups van de website worden gehost bij Jimdo. Gegevens die jij achterlaat op de website van Laecy Beauty zijn op de servers van Jimdo opgeslagen. 

 

Opslag periode 

 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Laecy Beauty, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

 

01. Het versturen van nieuwsbrieven 

 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected]

 

02. Contact opnemen 

 

Op het moment dat je contact opneemt met Laecy Beauty via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

 

03. Analytics 

 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

 

Beveiliging 

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

 

De persoonsgegevens die door Laecy Beauty of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 

 

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar VersGemerkt. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 

 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van VersGemerkt privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. 

 

Jouw rechten 

 

01. Recht op inzage 

 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Laecy Beauty vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Laecy Beauty. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

 

02. Recht op rectificatie 

 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Laecy Beauty. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail. 

 

03. Recht op overdracht 

 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Laecy Beauty opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Laecy Beauty al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

 

04. Recht op wissen van gegevens 

 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Laecy Beauty vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

 

04. Recht op het indienen van een klacht 

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Laecy Beauty niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

 

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

 

Wil jij niet dat Laecy Beauty jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, identiteit bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

 

Plichten 

 

Laecy Beauty verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Laecy Beauty via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Laecy Beauty de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met VersGemerkt met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

 

Laecy Beauty behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Laecy Beauty dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Laecy Beauty te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens 

 

[email protected] | 0645472551 | Krispijnseweg 227 |3314KG | Dordrecht |Kvknr: 69675422