Algemene-Voorwaarden


 

ALGEMENE VOORWAARDEN 2022-2023 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel 2 – Algemeen 

Artikel 3 – Prijzen 

Artikel 4 – Betaling 

Artikel 5 – retourneren / bedenktijd 

Artikel 6- Herroepingsrecht 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie 

Artikel 9 – Verzendkosten 

Artikel 10 – Levering 

Artikel 11 – Klachten 

Artikel 12 – Privacy (AVG) 

Artikel 13– Copyright 

Artikel 14- Geschillen 

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 

Laecy Beauty 

Jacob Marisstraat 9 Zwijndrecht 

Telefoonnummer: 0645472551 

E-mailadres: [email protected] 

KvK-nummer: 69675422

Btw-identificatienummer: 235169614

 

– 

Artikel 2 – Algemeen 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen en koop middels persoonlijk contact tussen Laecy Beauty en de consument. 

2.2. De overeenkomst tot koop van de producten komt tot stand na het aanbetalen van de factuur, deze wordt per mail verstuurd of meegegeven bij aankoop in de salon. 

2.3. De consument verklaart zich (zonder voorbehoud) kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden alvorens plaatsing van de order. 

2.4. Laecy Beauty behoudt zich het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website (winkel) te wijzigen. 

 

Artikel 3 – Prijzen 

3.1. De vermelde consumentenprijzen zijn exclusief evt. verzendkosten 

3.2. In het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

3.3. Aan verkeerde prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

3.4. Laecy Beauty is niet aansprakelijk voor typ- en zetfouten, evenals programmeer- of programmafouten. 

3.5. Aanbiedingen zijn tijdelijk en kunnen worden toegepast na het overleggen van een kortingscode of geabonneerde mail met daarin vermelde korting. 

 

Artikel 4 – Betaling 

4.1. Facturen kunnen contant, per bankoverschrijving, paypal en ideal worden (aan)betaald. 

4.2. Betaling vooruit via overboeking per bank of giro op Iban rekening nr. NL79INGB0008183652 tnv Laecy Beauty ovv het factuur nummer. 

4.3. Betaling van de bestelling geschiedt altijd %50 vooraf en %50 op de dag van ontvangst. Na ontvangst van aanbetaling, zal de bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen geleverd worden op het door u aangegeven afleveradres of klaar staan in de salon. 

4.4. Laecy Beauty vermeld op de factuur het aanbetaalde bedrag en het restant. 
4.5. Voor alle diensten is een aanbetaling van 50% vereist. De aanbetaling is inbegrepen in de prijs van uw gekozen service, de rest dient contant te worden voldaan. Aanbetalingen worden door geen enkele reden gerestitueerd. 

 

Artikel 5 – retourneren / bedenktijd 

5.1. Laecy Beauty levert natuurlijk haar, hierdoor kunnen kleuren en structuur van de afbeeldingen ten opzichte van de website enigszins afwijken. Alle bundels, extensions en haarwerken kunnen in natuurlijke staat nog van kleur en of textuur verschil vertonen, mits het haar achteraf nog bewerkt wordt, dmv haarverf, fohn- tang en of fohn behandelingen die de textuur tijdelijk veranderen. 

5.2. De consument is verantwoordelijk voor correcte retourzending: Het haar dient ongebruikt, onbeschadigd, inclusief de niet afgeknipte lace en in een originele verpakking inclusief labels met de aankoopbon binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling te worden geretourneerd aan: 

Laecy Beauty, Krispijnseweg 227, 3314KG Dordrecht. 

 

5.3. Bij een online aankoop waarbij de klant nog geen fysieke mogelijkheid heeft om het haar te voelen en te zien geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, deze gaat in op de dag na ontvangst van het product. Bij producten die aangeschaft worden in de salon, dient het binnen 5 werkdagen geretourneerd te worden. 

5.4. Op maat en naar eigen wens gemaakte pruiken kunnen niet geretourneerd worden mits het haar ongebruikt is en de lace ongeknipt is. Extensions, weave en andere producten die de huid aangeraakt hebben, kunnen ook niet geretourneerd worden.  Dit ivm de hygiëne richtlijnen.  

5.5. Bij de aankoop van producten dient de consument binnen 14 dagen na ontvangst kenbaar te maken dat het product wordt geretourneerd. Dit doet u middel het versturen van een email aan: [email protected] o.v.v. naam, omschrijving product. 

5.6. Bij retourneren van ongebruikte producten, wordt het retour te ontvangen bedrag (incl. bezorgkosten) binnen 10 werkdagen, na retour ontvangst, overgemaakt op het bij ons bekende rekeningnummer. De consument wordt per e-mail op de hoogte gebracht van terugstorting. 

5.7. Het verzendrisico en de kosten van het retourneren zijn voor de consument. Laecy Beauty raadt de consument aan om artikelen via aangetekende post te retourneren. Orders boven de €150,-worden door Laecy Beauty aangetekend verzonden. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 
6.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Laecy Beauty mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Indien een Overeenkomst van een Custom Made en/of Gekleurde product wordt geannuleerd is de Consument de volgende annuleringskosten verschuldigd: 50% van het geen dat de consument bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betaald.

6.2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a)als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

a: bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

7.1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de textuur, kleur en lengte het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

7.2.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

7.3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Laecy Beauty hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie 

8.1. Laecy Beauty geeft een garantieperiode van 2 weken. Het betreft het handwerk die van toepassing zijn geweest op weave en naaiwerk hiervan. Laecy Beauty adviseert bij weave behandelingen deze te herhalen na minimaal 4 weken en maximaal 5 weken. Op het naaiwerk van pruiken en andere haarstukken geeft Laecy Beauty een garantie periode van 3 weken. Het haar valt niet onder dit garantietermijn. Laecy Beauty geeft een garantie periode van 24 uur. Het betreft plak werk die van toepassing zijn geweest bij installaties van frontals en closure’s. Laecy Beauty is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van pruiken en haarstukken die niet afkomstig zijn van Laecy beauty in het proces van bleken, plukken en verven. Laecy Beauty geeft geen garantie op haar dat niet afkomstig is van Laecy Beauty.

8.2. Vanwege de natuurlijke aard van haar is Laecy Beauty niet aansprakelijk voor de verzorging van het haar. Laecy Beauty geeft een duidelijke uitleg mee waarin vermeldt word wat Laecy Beauty wel en niet adviseert. Deze is onderdeel van de garantie bepaling en algemene voorwaarde. 

8.3. Het haar is afkomstig van verschillende natuurlijke bronnen, hierdoor kan het voor komen dat wefts, weave en pruiken pluizige, droge of gespleten haarpunten krijgen na een niet vaste gestelde periode. De consument dient hier kennis van te nemen en het haar naar behoren te behandelen. 

8.4. Klitten in echt haar is normaal, verergeren de klachten na gebruik van benodigde producten en onderhoudsadviezen, dan dient het binnen 7 dagen na ontvangst en of aankoop per mail kenbaar gemaakt te worden bij [email protected]

8.5. De koper kan Laecy Beauty niet aansprakelijk stellen indien: plaatsing en of behandeling van het haar door derden, niet juist gebruiken of het niet in acht nemen van de onderhoudsadviezen. Indien er aan het product door koper wijzigingen (verven) worden aangebracht. En indien door eigen toedoen beschadigingen aan het product worden toegebracht. 

 

Artikel 9 -Verzendkosten 

9.1. Voor verzending van haar brengt Laecy Beauty geen verzendkosten in rekening mits deze in de salon zijn  aangeschaft. Voor webshop aankopen wordt een tarief van €9,00 (aangetekend),  € 6,75 (normale verzending) of €3,75 (brievenbuspakket) aangehouden binnen Nederland,  welke voor kosten van de consument zijn. 

9.2. Verzending gaat via POST NL. Laecy Beauty is niet aansprakelijk voor vertraging of zoek raken van pakketten bij post NL. 

9.3. Laecy Beauty behoudt zich evenwel het recht om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor verzending wel in rekening te brengen. 

9.4. De consument is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het foutief opgegeven leveringsadres. Eventuele extra kosten die hiermee gemoeid zijn, komen ten lasten voor rekening van consument. 

9.5. Plaats/ adres van levering geldt het adres dat de consument zelf kenbaar heeft gemaakt. 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Laecy Beauty tot het moment van pick up door PostNL, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

9.6. De consument kan tot 10 dagen na bestelling de koop annuleren indien deze nog niet geleverd is. De aanbetaling word gebruikt voor het bestellen van haar, douane kosten en behandeling van het haar. Deze wordt bij annulering niet retour gedaan. 

 

Artikel 10 – Levering 

10.1. Ons streven is om binnen 10-14 werkdagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling via PostNL, aan te bieden. 

10.2. Indien de levertijd onverhoopt niet haalbaar is, neemt Laecy Beauty contact met de consument op om hen hiervan op de hoogte te stellen. 

 

Artikel 11- Klachten 

Klachten dienen schriftelijk of per email aan Laecy Beauty kenbaar gemaakt te worden. Een klacht wordt door Laecy Beauty zorgvuldig in behandeling genomen. Laecy Beauty informeert de klager over de ontvangst van de klacht en de termijn waarop deze een reactie kan verwachten. Alle klachten die bewust openbaar gemaakt worden op social media worden niet behandeld en hierbij vervallen alle rechten tot tegemoetkoming en compensatie. Op deze manier voorkomt Laecy Beauty miscommunicatie en privacy schending  van de klager naar Laecy Beauty en andersom. Elke vorm van smaad en laster naar aanleiding van een klacht zal juridisch bekeken en afgehandeld worden. 

 

Artikel 12 privacy (AVG ) 

12.1.Laecy Beauty gebruikt de consumentgegevens uitsluitend voor het gebruik voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit houdt in om de bestelling te verwerken en de gegevens doorgeven aan PostNL voor aflevering. 

12.2. Laecy Beauty gebruikt de persoonsgegevens enkel om de consument in de toekomst op de hoogte te houden van gerelateerde informatie en eventuele aanbiedingen met betrekking tot de onderneming. 

12.3. Laecy Beauty verstrekt de gegevens van de consument niet aan derden. 

12.4. Indien de consument geen e-mail meer wenst te ontvangen kan de consument zich afmelden door middel van een link onder elke nieuwsbrief. 

 

12.5 Laecy Beauty heeft het recht om foto’s van resultaten online te plaatsen. In het geval van foto’s waarop de consument te zien is dient hiervoor toestemming gegeven te zijn van de consument. Laecy Beauty biedt de keus om zowel herkenbaar als onherkenbaar afgebeeld te worden. 

 

Artikel 13 copyright 

Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website en social media beschikbaar zijn, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging, van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownload documenten fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden. 

 

Artikel 14 Geschillen 

14.1. Op overeenkomsten tussen Laecy Beauty en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij Laecy Beauty ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Laecy Beauty binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

14.2.De consument dient Laecy Beauty in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.